Webbkliniken

Livets Universitet

Livets Universitet är Värkstadsdeltagarnas egen beteckning på den utbildning/rehabilitering de har fått i Värkstaden. De säger sig ha fått en utbildning i att vara människa. Bättre betyg kan man inte få. Det inspirerar till att göra verksamheten tillgänglig för många fler. Ett nytt steg i Värkstadsprojektet har därför varit att komplettera Värkstadens webbplats med en kursmodul. Där erbjuds en Värkmästarutbildning (rehabilitering) med kognitiv beteendeinriktning omfattande tre delar: Acceptanskurs, Vändkurs och Renoveringskurs. Kurserna bör genomgås i denna ordning. Dessutom erbjuds en kurs i mänsklig hållfasthetslära för människor i riskzonen för utmattningssyndrom, en Värkstadsledarkurs och en kurs i Rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp.

Målgruppen för Värkmästarutbildningen är långtidssjukskrivna människor med t.ex. smärtproblem och/eller stressrelaterad ohälsa. Internetrehabilitering är dock inte lämplig för människor med allvarliga självmordstankar. Som deltagare bör du vara beredd att dela dina tankar och erfarenheter med andra människor i liknande situation i ett samtalsforum på Internet. Priserna är satta så låga (150:-/vecka) att den långtidssjukskrivna själv ska kunna betala sin kurs. Om arbetsgivare, försäkringskassa eller annan organisation betalar kursavgiften är den dubbelt så hög och momsbelagd. I kurspriset ingår förutom kursinnehållet även daglig tillgång till kursledare/kurslärare under kurstiden. Först när kursavgiften är betald får deltagaren tillgång till kursen. Om behov föreligger kan betalningen efter överenskommelse delas upp på flera tillfällen.

Deltagare som anmält sig och uteblir utan att ha bokat av kursen minst 10 dagar i förväg debiteras halva kurskostnaden. Kursgivaren Gunilla Brattberg är leg.läk, specialist i anestesi och smärtlindring och med över 40 års erfarenhet av behandling och rehabilitering av långtidssjukskrivna människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa. GB har steg-1-kompetens i psykoterapi, är docent i Hälso- och sjukvårdsforskning vid Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet och adjungerad professor i Rehabiliteringspedagogik vid Certec, LTH, Lunds Universitet.

En kurs startas så fort det finns en intresserad deltagare. Ytterligare information om utbildningen får du via respektive länk i vänsterspalten.