Rehabiliteringsresultat

Värkstadens Acceptanskurs och Vändkurs

Rehabiliteringsresultat

Antal veckor: 16
Antal deltagare: 51 personer

Tolkning av tabellen:

Börja med att titta i kolumnen längst till höger. På alla ställen där det finns en eller flera stjärnor har det skett en statistiskt signifikant förbättring i gruppen. Det innebär att förbättringarna inte kan ha skett av slumpen utan troligen går att hänföra till dessa kurser. Deltagarna har inte genomgått någon annan rehabilitering under den aktuella kurstiden.

Variabel Före Efter P
Medelvärde SD Medelvärde SD
Värk 5,2 2,2 4,2 2,1 0,01*
Stress 6,4 2,3 5,3 2,4 0,005**
Risk – för långtidssjukskrivning 7,7 2,5 6,4 2,9 0,003**
Chans – att öka arbetsförmågan 4,0 3,2 5,3 3,3 0,03*
PCS
Copingförmåga
Hjälplöshet 11,6 4,7 7,3 4,4 0,000***
CPAQ
Acceptans 56,5 15,5 72,0 17,1 0,000***
GHQ
Psykisk/mental ohälsa 18,9 8,0 14,4 7,7 0,000***
HAD
Ångest 8,5 3,8 6,5 4,3 0,001**
Depression 6,7 4,0 4,4 3,9 0,000***
SF-36
Fysisk funktion 62,2 22,5 66,9 20,7 0,03*
Rollfunktion – fysisk 30,4 37,5 42,5 42,3 0,04*
Smärta 37,4 20,1 44,7 24,0 0,06*
Allmän hälsa 46,0 19,4 54,8 19,8 0,02*
Vitalitet 46,3 21,7 45,8 22,5 0,9
Social funktion 53,7 24,7 64,7 24,6 0,07
Rollfunktion – emotionell 42,7 39,0 52,2 42,6 0,008**
Psykisk hälsa 60,4 14,8 63,8 21,3 0,3
GSE
Självtillit
27,0 6,0 30,4 5,6 0,000***
MAAS
Medveten närvaro
43,2 13,7 46,5 16,9 0,05
SMBQ
Utmattningssyndrom
93,3 22,7 81,1 23,9 0,001**
IES-R
Posttraumatisk stress
26,3 15,8 18,2 15,6 0,002**
ASRS
ADHD
38,8 12,0 31,9 14,4 0,000***
WURS
ADHD i barndomen
31,9 16,8 29,7 15,1 0,2

Sammanfattning

Det man ser tydligt är att:

  • Deltagarnas uppfattning om långtidssjukskrivning respektive arbetsförmåga har ändrats mot ökad möjlighet till återgång i arbete.
  • Deltagarnas copingförmåga har ökat, dvs. de känner sig mindre hjälplösa, grubblar mindre och har inte samma tendens att förstora sina problem som tidigare.
  • Deltagarnas acceptans har ökat. De är mer sams med sig själva och de aktiverar sig mer.
  • Deltagarnas ångest och depression har minskat.
  • Deltagarnas fysiska funktion och sociala hälsa har förbättrats.
  • Deltagarnas psykiska/mentala hälsa har förbättrats.
  • Deltagarnas självtillit har ökat.
  • Deltagarnas grad av utmattningssyndrom har minskat.
  • Deltagarnas posttraumatiska stress har minskat.