Värkstadsstiftelsen

Värkstadsstiftelsen är en ideell allmännyttig stiftelse (org.nr 802403-3246) som har skapats för att driva Värkstadens ideella verksamhet. Styrelseordförande och ansvarig för stiftelsen är Gunilla Brattberg, leg. läkare och professor em i rehabiliteringspedagogik.

Stadgarnas ändamålsparagraf
Stiftelsen ska ha ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om värk och smärta samt öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta. Annan verksamhet syftar i första hand på information och utbildning kring det av stiftaren utvecklade Värkstadskonceptet, dvs. att i grupp arbeta med sin värk, sig själv och sin livssituation för att därigenom lära sig att bemästra sin värk. Även människor med psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd kan omfattas av stiftelsen. Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska inte vara att bedriva sjukvård utan i första hand att ta vid efter utredning och behandling i sjukvården. Värkstadsstiftelsen ska hjälpa människor att må bra trots kvarstående symtom.

Medel delas ut till forskare, institutioner, organisationer eller vårdanställda som vill göra en studie. Medel delas inte ut till enskilda personer med vårdbehov. Resebidrag och lönemedel beviljas ej. Bidrag ges inte heller till privatpersoner.

Bidrag
Bidrag till stiftelsen kan ges på bankgrio 5401-5086.
Bidra från stiftelsen se Ansökningshandlingar.

Utdelade bidrag

År Sökande Beviljat belopp Projekts titel
2012 Fontainhuset Sköndal 20 000:- Kalla fötter
2013 Ola Olén, barnläkare Enheten för klinisk epidemiologi, Inst. för Medicin Solna och Sektionen för barngastroenterologi, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. 20 000:- Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med funktionella buksmärtor.
2014 Roger Engberg, ST-läkare, Lyckeby Vårdcentral. 20 000:- Brist på känsla av sammanhang vid långvarig smärta – hinder för god egenvård?
2015 Mattias Strand, överläkare,Stockholms centrum för ätstörningar. 20 000:- Patientstyrd inläggning för patienter med långvarig ätstörningssjukdom en modell för ökad livskvalitet och stärkt patientautonomi.
2016 Värkstaden GB AB 20 000:- Bidrag till tryckning av boken: Manual till människan
2018 Elin Swärd, ST-läkare Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset 10 000:- Bidrag till studie över sjukliga nervskador vid smärtsam handledsartros.
2018 Sofia Jönsson, smärtläkare, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund 10 000:- Bidrag för att ta fram ett  regionalt vårdprogram för Complex Regional Pain Syndrome (CRPS).
2019 Magnus Thordstein, Klinisk neurofysiologi, Linköpings Universitet 20 000:- Bidrag till projektet: Utveckling av ny, enkel och icke-invasiv behandling av neuropatisk smärta.
2020 Anke Samulowitz, sjukgymnast, psykolog och doktorand vid Göteborgs Universitet. 20 000:- Samspelet mellan genusnormer och smärta i mötet mellan patient och personal.
2021 Cecilia Ögren, narkos- och IVA-sköterska samt doktorand Göteborgs Universitet 20 000:- Högfrekvent, högintensitets transkutan elektrisk stimulering (HIFI TENS) för långvarig endometriosrelaterad smärta. En randomiserad, kontrollerad studie med kvalitativa inslag.