Hälsobarometer

Värkstadens Hälsobarometer ”mäter” ditt känsloläge. Skriv ut barometern och fyll i hur du upplever tolv negativa känslor och tolv positiva känslor. Gör det med jämna mellanrum för att kolla hur du mår.

Hälsobarometer