Välkommen till Värkstaden

Gunilla

Gunilla Brattberg
Foto: Martin Nauclér

Värkstaden är en verksamhet som bedrivs av Värkstadsstiftelsen i samarbete med Värkstaden GB AB, ett företag som utvecklar pedagogiska hjälpmedel för psykosocial rehabilitering av människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa. Värkstaden GB AB driver bokförlaget Värkstaden

Värkstadens verksamhet är ett komplement till sjukvården. Värkstaden tar inget ansvar för utredning och behandling eller andra sjukvårdande åtgärder. Det skrivs inga intyg eller regelrätta journaler. Det finns således både kommerciell och ideell verksamhet inriktad på psyko-socialt, pedagogiskt och terapeutiskt arbete. I Värkstaden finns även kunskaper om hur man skapar och bedriver rehabiliterande verksamhet över Internet.

Manualen 1024px ny

Manual till människan, 524 sidor!
350 kronor + porto. 

”Du är verkligen en mästare på att sätta ord
på svåra livsfrågor.” 

Mary

”Du  har en osedvanlig förmåga att skriva enkelt om svåra saker utan att förenkla.”
Anita

Senaste bok:  Lyckans mysterium, 60 sidor,
100 
kronor + porto. 

 

Bokerbjudande!

De flesta böcker jag har skrivit vänder sig till människor som på olika sätt brottas med livet.

En sådan bok är Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn (256 sidor). Boken är en handbok i hur man kan bli hållfast i livet – både yrkeslivet och privatlivet. Den innehåller bl.a. många skattningsinstrument där du kan testa dig själv. Boken realiseras i Värkstadsbokhandeln (https://varkstaden.se/bokhandel) för 100 kronor + porto (99 kronor).

Om du beställer Hållfasthetsläran får du boken Levande ord för långtidssjukskrivna (255 sidor) på köpet. Den boken innehåller tänkvärda berättelser jag har snappat upp i samtal med drabbade människor. Båda böckerna är inbundna.

Priset för båda böckerna inklusive porto är 199 kronor. Gör din beställning via e-post till gunilla.brattberg@varkstaden.se. Ange namn, adress, telefon. Förskottsbetala 199 kronor till bankgiro 5093-9594 eller via Swish till 0705696789. Böckerna levereras inom 3-5 dagar.

Trevlig sommarläsning!
Gunilla Brattberg

pengar

Projektbidrag om max 20.000:- utdelas årligen.
Läs mer om Värkstadsstiftelsen …
Så söker du medel ur Värkstadsstiftelsen.   

Värkmästarutbildning (rehabilitering) med kognitiv beteendeinriktning omfattande tre delar: AcceptanskursVändkurs och Renoveringskurs. Utbildningen är för människor med t.ex. smärtproblem och/eller stressrelaterad ohälsa. Läs mer…

Hållfasthetslära för människor i riskzonen för utmattningssyndrom. Läs mer…

Värkstadledarkurs för personer som ska leda grupper med långtidssjukskrivna. Läs mer…

Rehabiliteringspedagogik för personer som arbetar inom rehabiliteringsområdet. Läs mer…

Ladda hem kurskatalog i pdf-format