Välkommen till Värkstaden

Gunilla

Gunilla Brattberg
Foto: Martin Nauclér

Värkstaden är en verksamhet som bedrivs av Värkstadsstiftelsen i samarbete med Värkstaden GB, ett företag som utvecklar pedagogiska hjälpmedel för psykosocial rehabilitering av människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa. Värkstaden GB driver bokförlaget Värkstaden

Värkstadens verksamhet är ett komplement till sjukvården. Värkstaden tar inget ansvar för utredning och behandling eller andra sjukvårdande åtgärder. Det skrivs inga intyg eller regelrätta journaler. Det finns således både kommerciell och ideell verksamhet inriktad på psyko-socialt, pedagogiskt och terapeutiskt arbete. I Värkstaden finns även kunskaper om hur man skapar och bedriver rehabiliterande verksamhet över Internet.

Manualen 1024px ny

Manual till människan, 524 sidor!
350 kronor + porto. 

”Du är verkligen en mästare på att sätta ord
på svåra livsfrågor.” 

Mary

”Du  har en osedvanlig förmåga att skriva enkelt om svåra saker utan att förenkla.”
Anita

Senaste bok:  Lyckans mysterium, 60 sidor,
100 
kronor + porto. 

 

Bokrea!

Nu är priserna nedsatta på praktiskt taget samtliga pappersböcker i Värkstadsbokhandeln. De nedsatta priserna gäller så länge det finns pappersböcker i lager. Passa på att göra ett besök i Värkstadsbokhandeln på 
www.varkstaden.se/bokhandel.

En hel del av mina böcker finns nu även på Bokbörsens webbplats www.bokborsen.se.

Gör gärna ett besök på dessa plattformar och komplettera ditt bibliotek.

Värkmästarutbildning (rehabilitering) med kognitiv beteendeinriktning omfattande tre delar: AcceptanskursVändkurs och Renoveringskurs. Utbildningen är för människor med t.ex. smärtproblem och/eller stressrelaterad ohälsa. Läs mer…

Hållfasthetslära för människor i riskzonen för utmattningssyndrom. Läs mer…

Värkstadledarkurs för personer som ska leda grupper med långtidssjukskrivna. Läs mer…

Rehabiliteringspedagogik för personer som arbetar inom rehabiliteringsområdet. Läs mer…

Ladda hem kurskatalog i pdf-format