Värkstaden

Värkstad är ett registrerat varumärke (nr 317 623). Det innebär att ordet Värkstad är reserverat för den verksamhet som bedrivs i regi av Värkstaden GB AB och Värkstadsstiftelsen.

Efterbyggande vård

Man talar om förebyggande vård. Aldrig talar man om efterbyggande vård. I Värkstaden arbetar vi med efterbyggande vård. Vi tar vid när sjukvården inte kommer längre, när människor trots undersökningar, utredningar och behandlingar ändå tvingas att leva med mer eller mindre ständig värk och smärta. Vi byter fokus från svårigheter till möjligheter. Trots att de flesta som deltar i Värkstadens rehabilitering mår mycket dåligt ser vi ständigt undervärk. Människor reser sig ur hopplöshet och depression och blir levande.

I Värkstaden återvinner vi människor till livet. Det borde satsas betydligt mer ekonomiska resurser på detta återvinningsarbete. Då anslagen för Värkstäder har dragits ner under senare år har verksamheten kompletterats med rehabilitering via Internet. Med ett pedagogiskt koncept och strukturerade gruppsamtal rehabiliterar deltagarna varandra. I boken Efterbyggande vård är Värkstadskonceptet dokumenterat och utvärderat. Boken finns att beställa i Värkstadsbokhandeln.

Efterbyggande vård

Bodil Jönssons förord till boken:
Att vända negativa spiraler är ett svårt arbete, ibland på gränsen till det omöjliga. När något känns omöjligt, ger omvärlden ibland till sist upp. Ja, det kan hända att också vården, familjen och det personliga nätverket till sist inte orkar längre. Kanske känns det som om man inte heller har mer att tillföra. Ensam kvar blir då till sist den enda som måste orka, smärtpatienten själv. Gunilla Brattberg har med skapandet av själva Värkstaden som aktivitet gett möjligheter för smärtpatienter att bli värkmästare. Det är stort i sig. Med boken Efterbyggande vård visar hon därtill sin förmåga att gå vidare från trappsteg 1 till 2 till 3 till 4 i trappan nedan:

1. Kunna göra
2. Kunna göra och dokumentera
3. Kunna göra, dokumentera och analysera
4. Kunna göra, dokumentera, analysera och värdera insatserna, dvs. sätta dem i relation till andra möjliga insatser.

Så nu finns alltså Värkstadskonceptet dokumenterat, analyserat och värderat. Förvisso kan man inte bli värkmästare bara genom att läsa boken. Den är inte någon publikation med enkla tips om hur man blir lyckligare till på lördag. Men den ger ett värdefullt och annorlunda bidrag till den spridningsmekanism som Värkstadskonceptet visat sig besitta i sig, då det via mun-till-mun-metoden lett till att det uppstått Värkstäder på många platser i Sverige.

Den vetenskapliga noggrannheten i dokumentationen, och framför allt dess analys och värdering av gjorda insatser, lyfter fram själva grundkonceptet för Värkstaden. Efterhand får det en närmast karikatyrartad tydlighet. Man behöver alltså inte sväva i tvivel om vad som är 1) idén bakom Värkstaden, inte heller 2) hur idén implementerats och garanterat inte om 3) vilka resultat som nåtts.

Att en människa har ont, har inte bara orsaker. Det har också sina verkningar. Smärtkomplexets verkningar börjar nu bli så omfattande för så många, att vård och omsorg kan få stor glädje av ett beprövat sätt att bli värkmästare. Formerna för Värkstadens efterföljare kan bli många – stora grupper, små grupper, träffar i verkliga livet, träffar på internet m.m. Det behövs initiativ i en sådan omfattning att Gunilla inte kan räcka till för att genomföra dem alla.

Med den här boken har hon emellertid gett efterföljare en god grund att stå på, både genom den direkta informationen i sig och genom att informationen enkelt kan göras interaktiv. Jag tror att Gunilla skulle njuta av att se ett framväxande myller av sådana här insatser och inte alltid ensam behöva stå för både inspiration och genomförande. Det är hög tid att hon får chansen att alltmer agera handledare och mentor, kanske över nätet. Hennes mästar-kvaliteter för bådadera är uppenbara.

Men varför alltid titta framåt och spekulera i verkningar?! Det är alldeles tillräckligt att stanna upp inför den här boken, fånga ögonblicket och säga bara ett:

Tack, Gunilla, för att du skrev den!
Bodil Jönsson 
professor em, Certec LTH, Lund Universitet

Bodil Jönsson