Värkstadens nätvärk

Var och en är ingen. Tillsammans blir vi många. Nätvärket är ett nätverk av personer som leder Värkstäder runt om i landet. Man håller kontakt vi en e-postlista och under många år träffades vi i Stockholm under maj månad. Nu när många Värkstaden av olika skäl har tvingats stänga har aktiviteten i nätvärket av naturliga skäl upphört. Kvar finns dock Värkstadens nyhetsbrev (se Startsidan) som man kan prenumerera på om man vill hålla sig uppdaterad om vad som sker. Internetutbildningarna (se Webbkliniken) rekryterar även enstaka kursdeltagare.

Värkstadens nätvärk