Dokumentation

Vetenskapliga artiklar

(Se även under länken Projektledaren för Värkstaden.)

Self-administered EFT (Emotional Freedom Techniques)
in Individuals With Fibromyalgia: A Randomized Trial

Connective tissue massage in the treatment of fibromyalgia

Do pain problems in young school children persist into early adulthood? A 13-year follow-up

Att möta kvinnor med långvarig smärta »Hälsobarometer« ger stöd för konstruktiva samtal

User friendly and ‘useworthy’ Stress Barometer

Öppen samtalsgrupp med kognitiv beteendeinriktning: Hälsoekonomisk studie

Hälsosant Jönköping: Kvantitativ och kvalitativ analys av rehabilitering riktad mot människor med stressrelaterad ohälsa

Bottnar smärtpatienters långtidssjukskrivning i påfrestande livshändelser?

PTSD and ADHD: underlying factors in many cases of burnout.

Vetenskapliga rapporter

Hälsosant-grupp för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Ett pilotprojekt inom Apoteket AB.

Hälsosant-grupp för rehabilitering av långtidssjukskrivna försäkringsadsseanställda i Blekinge.

Hälsosant Jönköping. Kvantitativ och kvalitativ analys.

PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom.

Tidskriftsartiklar

Hälsosantprojekt på Apoteket AB

Pedagogik för rehabilitering

Utmattningssyndrom. En kvalitativ analys av utmattningsprocessen, vändprocessen och renoveringsprocessen.

Opublicerade manuskript

Återvinning av människor i Värkstaden

”Det känns märkligt men skönt” Effekter av EFT (Emotional Freedom Technique) vid fibromyalgi.

Self-administered EFT (Emotional Freedom Techniques) for individuals with Post-TRaumatic Stress Disorder (PTSD) taught via the Internet.