Mänsklig hållfasthetslära

Kursveckor 20
Kurstid Enligt önskemål.
Kursledare/lärare Gunilla Brattberg m.fl
Kurskostnad 3500:- (för privatpersoner), 7000:- + moms (för arbetsgivare m.fl.)
Till detta kommer kostnad för kursbok, DVD-filmer o. CD-program, se nedan.
Kursbeskrivning (film)

Introduktion

Hållfasthetslära är en teknisk vetenskap som bland annat beskriver deformation av kroppar. Utbildningar i hållfasthetslära omfattar bland annat analys belastningsslag, påkänningar och spänningstillstånd.

Mänskliga sektorn är den sektor där människor arbetar med människor. Till den mänskliga sektorn hör t.ex. vård, skola och omsorg, det mesta av frivilligarbetet, och de många funktioner också inuti näringslivet som bygger på direkta människa-till-människa-möten. Många som arbetar i den mänskliga sektorn arbetar med att reparera trasiga människor, men de har ingen utbildning i hur de själva ska bli långsiktigt hållbara. 

Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt under senare år. Långtidssjukskrivna människors hållfasthet är inte tillräcklig i relation till de påfrestningar man möter. Man deformeras, rostar och vittrar sönder. Välutbildad och engagerad har man “gett järnet” i arbetslivet. Sällan har man funderat över sin egen hållfasthet.

Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn är titeln på en bok. Den är skriven för alla dem som vill senarelägga sitt bäst-före-datum genom att bygga in stabilitet, motståndskraft och hållbarhet i sin personlighet innan brandlarmet går. Med denna bok som arbetsmaterial ordnar Värkstaden en Internetkurs på 20 veckor. Mindfulness (medveten närvaro) ingår som en strimma i kursen, liksom samtal med kursledaren och övriga kursdeltagare i ett samtalsforum på Internet.

För att du – och jag/vi som kursledare – ska veta om kursen har hjälpt dig till förbättrad hälsa så kommer du att fylla ett antal frågeformulär vid kursens början och slut. Det förekommer inlämningsuppgifter varje vecka. Dessa betygsätts dock ej. Ansvaret för din inlärning har du själv.

Kurskrav  Dator med Internetuppkoppling, Datorprogrammet Adobe Reader
DVD-spelare i datorn. DVD-skivan går inte att spela i en TV.
Digitalt foto av dig själv (ditt ansikte)
Kursbok/DVD Bok i Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn (kurspris 300:- inkl. moms och porto)
DVD-skiva med filmer, som inte finns på nätet (kurspris 400:- inkl. moms och porto)
CD-paket för mindfulnessträning (kurspris 300:- inkl. moms och porto).
OBS! Boken, DVD-skivan och CD-skivan är ett krav för att gå igenom kursen.
Anmälan senast När som helst.
Anmälan till Anmälningsblankett
Anmälan är bindande. För deltagare som hoppar av mindre än en vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften, och för deltagare som hoppar av 1-2 veckor före kursstart debiteras en administrativ avgift av 500:- + moms. Kursen ska vara betald innan den påbörjas.
I avvaktan på antagningsbesked Besök kurshemsidan och skapa ett användarkonto och ett lösenord samt läs de texter som står i vänsterspalten. När du har antagits och betalat avgiften kommer du att få tillgång till kursen.