Mänsklig hållfasthetslära

Kursveckor20
KurstidEnligt önskemål.
Kursledare/lärareGunilla Brattberg m.fl
Kurskostnad3000:- (för privatpersoner), 6000:- (för arbetsgivare m.fl.)
Till detta kommer kostnad för mindfulnessprogram (Internetkurs 595 kronor alternativt CD-paket 395 kronor). Priserna inkluderar moms.
Kursbeskrivning (film)

Introduktion

Hållfasthetslära är en teknisk vetenskap som bland annat beskriver deformation av kroppar. Utbildningar i hållfasthetslära omfattar bland annat analys belastningsslag, påkänningar och spänningstillstånd.

Mänskliga sektorn är den sektor där människor arbetar med människor. Till den mänskliga sektorn hör t.ex. vård, skola och omsorg, det mesta av frivilligarbetet, och de många funktioner också inuti näringslivet som bygger på direkta människa-till-människa-möten. Många som arbetar i den mänskliga sektorn arbetar med att reparera trasiga människor, men de har ingen utbildning i hur de själva ska bli långsiktigt hållbara. 

Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt under senare år. Långtidssjukskrivna människors hållfasthet är inte tillräcklig i relation till de påfrestningar man möter. Man deformeras, rostar och vittrar sönder. Välutbildad och engagerad har man ”gett järnet” i arbetslivet. Sällan har man funderat över sin egen hållfasthet.

Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn är titeln på en bok. Den är skriven för alla dem som vill senarelägga sitt bäst-före-datum genom att bygga in stabilitet, motståndskraft och hållbarhet i sin personlighet innan brandlarmet går. Med denna bok som arbetsmaterial ordnar Värkstaden en Internetkurs på 20 veckor. Mindfulness (medveten närvaro) ingår som en strimma i kursen, liksom samtal med kursledaren och övriga kursdeltagare i ett samtalsforum på Internet.

För att du – och jag/vi som kursledare – ska veta om kursen har hjälpt dig till förbättrad hälsa så kommer du att fylla ett antal frågeformulär vid kursens början och slut. Det förekommer inlämningsuppgifter varje vecka. Dessa betygsätts dock ej. Ansvaret för din inlärning har du själv.

Kurskrav  Dator med Internetuppkoppling.
KursbokBok i Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn (kurspris 200:- inkl. moms). Portokostnad tillkommer.
Anmälan tillAnmälningsblankett
Kursen ska vara betald innan den påbörjas.
I avvaktan på antagningsbeskedBesök kurshemsidan och skapa ett användarkonto och ett lösenord samt läs de texter som står i vänsterspalten. När du har antagits och betalat avgiften kommer du att få tillgång till kursen.