Hälsoundersökning

Det finns inget test som ensamt mäter hur en människa med långvarig värk, smärta och/eller stressrelaterad ohälsa mår. För att få en någorlunda bild av hälsoläget behöver man använda tester som mäter olika aspekter av hälsan. Värkstadens hälsoundersökning mäter bl.a. ångest, depression, hälsorelaterad livskvalitet, stress och utmattning, acceptans, copingstrategier, självtillit och medveten närvaro i nuet.

Alla som går igenom Värkmästarutbildningen får fylla i ett stort antal frågeformulär innan kursen börjar och när den slutar. Svaren på formulären ger en samlad bild av hälsoläget. När man har fyllt i formulären får man tillbaka en sammanställning och ett utlåtande från Gunilla Brattberg.

Om du är intresserad av endast denna Värkstadens hälsoundersökning så kostar den 100 kronor.

Gör så här:

  1. Skicka en intresseanmälan till info@varkstaden.se.
  2. Betala 100 kronor till bankgiro 5401-5086 (Värkstadsstiftelsen), och du får tillgång till hälsoundersökningen under en vecka.
  3. Skaffa ett användarkonto på Värkstadens kursplattform https://varkstaden.se/webbklinik enligt anvisningarna.
  4. Meddela Gunilla Brattberg när du har gjort detta så ger jag dig tillgång till hälsoundersökningen under en vecka.

För varje formulär får du omedelbart svar och uppgifter om vad dina värden kan tänkas tyda på. Uppgifterna går samtidigt i ett mejl till Gunilla Brattberg. När du har fyllt i samtliga formulär får du en sammanställning via e-post.

HälsoundersökningTill Hälsoundersökningen för den som betalat inträdet.