Värkstadsrörelsen

I början av 1990 talet undervisade jag som inhyrd lärare på en smärtskola vid en smärtklinik. Majoriteten av dem som genomgick en rehabilitering, varav smärtskolan var en del, var helt omotiverade och ointresserade av vad som erbjöds. Hösten 1994 samlade jag därför en grupp patienter, jag mött i denna smärtskola, för att samtala om vad de sökte för hjälp, vad de ville möta och hur de tänkte att deras rehabilitering skulle gå till för att de skulle kunna tillgodogära sig den. Det framkom att de mer eller mindre tvingats dit av Försäkringskassan. Att lära människor ett nytt sätt att tänka och bete sig under hot och tvång är dömt att misslyckas.

Det växte fram ett behov av ett ställe dit man kunde gå utan att anmäla sig, där man kunde träffa andra med liknande problem och där man kunde få lära sig av varandra. Det skulle vara billigt och det skulle vara öppna träffar där det serverades kaffe. Sagt och gjort. Utan lokal och budget beslöt jag mig för att erbjuda detta. Stadsmissionen lånade ut en lokal. Själv arbetade jag utan ersättning. Vi startade vår första Värkstadsträff i januari 1995. Efter en trög början fick jag med tiden både pengar och massor av besökare.

1997 startade den första Värkstaden utanför Stockholm – i Hunnebostrand. Därefter kom Växjö, Olofström och Uppsala. Under åren 1997-2010 har det startat sammanlagt 50 Värkstäder från Kiruna i norr till Dalby i söder. Våren 2010 var endast åtta av dessa Värkstäder fortfarande aktiva och 2017 är det endast Värkstaden i Göteborg som fortfarande bedriver verksamhet. Dessutom finns en InternetVärkstad.

I början var det huvudsakligen vårdanställda som fick projektpengar från landstingen för att starta en Värkstad. I Skellefteå beslutade man t.o.m. att anställa en person för att driva en Värkstad. Många av dessa Värkstäder har lagt ner när projektpengarna har tagit slut, eller den ansvariga har övergått till annan anställning. Med tiden ökade antalet Värkstäder som drevs ideellt i studieförbundsregi. I några fall blev det följden av att landstingets Värkstad hade lagt ner. I resursknappa tider är det denna typ av verksamhet som först dras in. Sedan den borgerliga alliansen tog över styret i Stockholms Läns landsting drogs bidraget till StockholmsVärkstaden helt in. ModerVäkstaden, där allt tog sin början, tvingades därför stänga och verksamheten flyttades i stället till Internet. Tvärtemot Stockholms politiker så har politikerna i Göteborg insett Värkstadens värde. Våren 2010 var tre  Värkstäder fortfarande i drift inom Göteborgsområdet. 2017 finns en av dessa kvar, värkstaden på Hisingen.