Ingen eller någon

Juldagens levande ord handlar om ingen eller någon. När man känner sig övergiven av andra är det lätt att känna sig som “ingen”. Man blir “någon” först när man är sedd och bekräftad. Bekräftelse är livsviktigt. I jakten på att bli någon ställer man upp för andra, även om man egentligen inte vill eller orkar, eftersom man är livrädd för att bli övergiven. Sällan tänker man på att man i sin omedvetna jakt på bekräftelse överger sig själv. De egna behoven är så lågt prioriterade att de aldrig blir tillfredsställda. Man känner sig missnöjd, besviken, ledsen, trött och kanske också bitter.

Bekräftelse behöver inte komma utifrån. Man kan bekräfta sig själv inifrån. Den som har lärt sig att bekräfta sig själv behöver inte utplåna sig själv till förmån för andra människor. Han/hon ser till att de egna behoven blir tillfredsställda. Han/hon känner sig nöjd med sig själv och får därmed ofta bättre relationer. Sund självbekräftelse leder till att man bliremotionellt självförsörjande. Det är ett mål att sträva efter. En emotionellt självförsörjande människa mår bra av yttre bekräftelse, men hans/hennes liv står inte och faller med att andra tycker att man har gjort något bra.

Juldagshälsningar från
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *