Om Gunilla Brattberg

Gunilla Brattberg

Jag är specialistkompetent i anestesiologi och smärtlindring, innehar steg-1-kompetens i psykoterapi och är utbildad i hypnos och ledarskap. Jag är också forskarutbildad och disputerade 1989 på en avhandling om smärtepidemiologi. Under senare år har jag även studerat teologi, pedagogik och webbprogrammering. Men den bästa utbildningen jag har för det jag sysslar med för närvarande är att jag har många års erfarenhet av att vara scoutledare. Som scoutledare lär man sig att göra det som behövs med det som finns till hands. Har man t.ex. “bara” smärtpatienter gör man något tillsammans med dem. Man lär sig att inte vara handfallen när man inte vet hur man ska gå vidare.

Jag har arbetat sedan 1970 med smärtbehandling och rehabilitering av långtidssjukskrivna människor främst med smärtproblematik, men under senare år även med stressrelaterad ohälsa. Större delen har jag varit kliniskt verksam läkare. Under senare år har jag arbetat som lärare, ledare, forskare, medarbetare och medmänniska i Värkstadsprojektet där vi med olika pedagogiska produkter, s.k. värktyg, hjälper människor att bemästra värken och bli värkmästare. För övrigt ägnar jag mig åt att skriva samt producera böcker och annat pedagogiskt material, undervisa och forska. Under 2000-talet har jag huvudsakligen arbetat med utbildning och rehabilitering över Internet. Jag är professor em i rehabiliteringspedagogik vid Certec (Institutionen för designvetenskap), Lunds tekniska högskola och docent i Folkhälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet.

Drivkrafter för att lyckas i livet är att vilja, veta och våga.
.
Vilja, veta och våga är förutsättningar för att lyckas.

Trackbacks & Pings