Värkstadens värksamhet

Återvinning av människor i Värkstaden

Livets Universitet är Värkstadsdeltagarnas egen beteckning på den utbildning/rehabilitering de har fått i Värkstaden. De säger sig ha fått en utbildning i att vara människa. Bättre betyg kan man inte få. Värkstaden erbjuder en Värkmästarutbildning (rehabilitering) med kognitiv beteendeinriktning omfattande tre delar: Acceptanskurs, Vändkurs och Renoveringskurs.

Hållfasthetslära är en teknisk vetenskap som bland annat beskriver deformation av kroppar. Utbildningar i hållfasthetslära omfattar bland annat analys belastningsslag, påkänningar och spänningstillstånd.  Värkstaden erbjuder en kurs i Hållfasthetslära för människa. Det är en Internetutbildning på 20 veckor som följer boken Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn. Syftet är att hjälpa människor att bli långsiktigt hållbara så att de kan senarelägga sina bäst-före-datum.

Mer information finns på:
https://www.varkstaden.se under flikarna rehabilitering och utbildning.

De böcker jag har skrivit finns att inhandla i Värkstadsbokhandeln:
https://www.varkstaden.se/bokhandel/