Offer eller martyr

Texten på Annandag jul handlar om att vara offer och martyr. Även denna text handlar om bekräftelse. Ett närliggande ord är förståelse. I en viss fas av en sjukdom jagar man förståelse. Man vill att nära och kära ska förstå hur man har det. Man söker förståelse hos vänner och bekanta. Och när man slutligen känner sig oförstådd även i sjukvården så bryter man ihop och känner sig som ett oförstått offer.

Det går helt enkelt inte att förstå en annan människas lidande full ut. Man kan därför aldrig bli helt förstådd i sitt lidande. Människor som säger att de förstår är ofta inte trovärdiga. De kan ana, de kan försöka förstå. Lidande är en privat upplevelse som knappast går att förmedla till en person som inte själv varit i ett liknande lidandetillstånd. Därför begär man det omöjliga. Man måste helt enkelt lägga ner projektet att bli förstådd fullt ut, för att i stället satsa sin energi på att själv förstå så mycket som möjligt av den situation man har hamnat i. När man själv förstår sambandet mellan vad man tänker och vad man gör och hur man mår, så kan man förändra sin tilvaro mot bättre hälsa. Jakten på andras förståelse leder inte framåt, men det gör jakten på egenförståelse. Det är med andra ord dags att vända strålkastarna inåt. Detta är Annandagens budskap.

Annadagshälsningar från
Guinilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *