Emotionella avslut

En stor anledning till att människor mår dåligt är att de inte har gjort emotionella avslut på påfrestande livsupplevelser. I brist på ett emotionellt avslut låter man händelser suga energi i åratal. Därmed låter man också eventuella förövare, kränkande människor, strulande medarbetare, hopplösa föräldrar, elaka släktingar och allt vad det kan vara få makten över det egna livet, en makt som de inte har gjort sig förtjänta av.

Att försona sig med det som har hänt, förlåta sig själv och andra är ett medvetet val man gör. Det är ingenting som händer av sig själv. Tiden läker inte alls alla sår. Det är var man gör under tiden som avgör om tiden blir läkande.

Den som ältar gamla oförätter spiller energi på sådant som inte går att göra ogjort. Man kan faktiskt bestämma sig för att sluta älta det som har hänt. Det brukar gå lättare om man tar hjälp av en symbolhandling. Man kan t.ex. skriva om det förskräckliga och därefter elda upp pappret eller gräva ner det i skogen. Bor man i Stockholmstrakten kan man åka till Älta och lämna sitt ältande där.

Om man är långtidssjukskriven har man begränsade krafter. Då är det än viktigare att använda sin kraft på sådant som man mår bra av. Älta mår man inte bra av. Därför är det oerhört viktigt att man väljer att göra emotionella avslut på påfrestande händelser som inte går att göra ogjorda. När man har gjort det kan man vända blicken framåt. Livet är inte något som bara sker, det är något man själv skapar. När man tänker positiva saker om sig själv och andra blir livet mer positivt. Låt denna nyårsafton bli en dag för emotionella avslut på allt som suger helt onödig energi!

Gott Nytt År!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *