Hinder för förändring

När man har kört fast i livet söker man ofta förklaringar, någon att skylla på. Det kan vara chefens fel, makens fel, en förälders fel, försäkringskassans fel, sjukvårdens fel eller någon annans fel. Mindre ofta hittar man fel hos sig själv. Det vanligaste hindret för förändring brukar dock finnas inom individen. Man står i vägen för sig själv. Andra människor kan vara en del av problemet, men det är hur jag själv förhåller mig till andra problematiska människor som avgör hur jag mår.

Den som söker sig bort från problemen genom att fly från dem lyckas aldrig lika bra som den som söker sig fram mot något nytt och bättre. Så länge jag springer från mina problem så kommer livet att bli ett hinderlopp som förr eller senare slutar i utmattning. En förändringsprocess bör styras med morötter i stället för piskor för att lyckas. Och det är jag själv som måste skapa mina morötter, intressanta mål att sträva efter.

Trevlig helg önskar
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *