Livets vänturm

När jag blir frisk ska jag börja arbeta, när jag blir frisk ska jag åka på semester, när jag mår bra ska jag bjuda hem gäster, säger många långtidssjukskrivna. Om man väntar på att bli frisk och må bra kan man få vänta länge, kanske hela livet. Det finns risk att man dör bitter över alla missade tillfällen.

Vänta och se är ett besked som ofta ges i vården. Den som har prövat all tänkbar behandling uppmanas att vänta och se. Beskedet är tänkt att sprida hopp om att värken, smärtan eller symtomet ska gå över av sig självt. I stället för att konfrontera en människa med att hon kanske inte går att bota uppmanas hon att vänta och se. Därmed förhindras hon att gå igenom sorgen över de förluster som en långvarig sjukdom innebär. Hon väntar på bot, på undret som ska göra henne frisk och välfungerande. Har hon tillräckligt med tålamod kan hon få vänta i åratal, kanske hela livet.

Tålamod, är mod att tåla att vara i förvirringen. Det farligt att slå sig till ro, att sluta kämpa. Men det är också farligt att till varje pris tvinga sig vidare. En del människor har alldeles för bråttom att komma upp på livslinjen igen, ibland så bråttom att de för alltid förlorar den. Carpe diem är allmänt bekant uttryck som betyder att ta vara på dagen som idag är. I stället för att jaga vidare genom livet kan man stanna upp och fundera, reflektera och rannsaka sig själv. Kanske är det dags att påbörja en förändring.

Befinner du dig i livets väntrum? Om du stannar där så går dagarna, veckorna, månaderna och åren förbi dig. Det är bra att du har tålamod att vänta på en förbättring. Men förbättringar kommer sällan från himlen. Du behöver själv ta initiativ, söka kunskap och påbörja den omorientering i livet som kan vara nödvändig om du inte skulle bli frisk. Det är fullt möjligt att leva med god livskvalitet även om man har en sjukdom.

Trevlig helg
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *