Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Värkstadsstiftelsen har ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, neuropsykiatriska eller psykiska funktionshinder. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är inte att bedriva sjukvård utan i första hand att ta vid efter utredning och behandling i sjukvården. Värkstadsstiftelsen ska hjälpa människor att må bra trots kvarstående symtom. Medel delas ut till organisationer som har detta syfte, ej till enskilda personer med vårdbehov. Resebidrag och lönemedel beviljas ej. Bidrag ges inte heller till privatpersoner.

Under 2013 finns projektbidrag på max 20.000 kronor att söka. Läs mer …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *