Värkstadens rehabilitering

Värkmästarutbildningen omfattar tre delkurser, en Acceptanskurs (4 veckor), en Vändkurs (12 veckor) och en Renoveringskurs (12 veckor). Utbildningen har fått mycket goda recensioner. Du kan läsa dem här: https://www.varkstaden.se/kursrecensioner.php.

Det finns nu också mätvärden för de första 51 personerna som genomgått de två första kurserna, omfattande totalt 16 veckor. Det visade statistiskt signifikanta förbättringar avseende en mängd olika parametrar.

Följande symtom/tillstånd minskade:

 • Stress
 • Hjälplöshet
 • Ångest
 • Depression
 • Katastrofupplevelse
 • Ilska
 • Utmattning
 • Posttraumatisk stress

Följande tillstånd förbättrades:

 • Acceptans
 • Hälsoindex
 • Fysisk funktion
 • Social funktion
 • Emotionell balans
 • Psykisk hälsa
 • Självtillit
 • Medveten närvaro

Resultaten finns här: https://www.varkstaden.se/rehabiliteringsresultat.php.

Mer information om Värkmästarutbildningen finns på https://www.varkstaden.se/webbklinik.php.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *