Rättigheter och skyldigheter

Försäkringskassan är ett vanligt samtalsämne bland långtidssjukskrivna. Många är missnöjda och känner sig både hotade och kränkta. Relationen till försäkringskassetjänstemannen är avgörande för hur man mår. Människor med orsaksdiagnos får bättre bemötande än de som har symtomdiagnos, t.ex. fibromyalgi, trötthetssyndrom och utbrändhet. Om man har en ”riktig diagnos” blir man bättre bemött. Detsamma gäller i relation till läkaren. Socialförsäkringarnas syfte är att ge befolkningen ett skydd mot de ekonomiska risker som är förknippade med sjukdom, handikapp och ålderdom. Sverige har undertecknat de dokument som berör mänskliga rättigheter inom FN. Staten ska ansvara för att de mänskliga rättigheterna omsätts i praktiken genom bl.a. ett fungerande socialt stöd. Staten är också skyldig att se till att dess företrädare agerar i enlighet med de mänskliga rättigheterna, och måste på olika sätt förhindra att dess företrädare kränker rättigheterna. När man studerar Försäkringskassans agerande kan man undra om staten uppfyller sin skyldighet. ”Jag är både sjuk och utbränd, men jag måste jobba i alla fall”, sa en försäkringskassetjänsteman på ett oprofessionellt sätt. Många som arbetar på Försäkringskassan mår själva dåligt. De är styrda av regler som kan uppfattas fyrkantiga av försäkringstagaren. Många säger sig vilja fatta mer humana beslut om de fick gå utanför det politiskt beslutade regelverket. Ibland kan man undra vart det sunda förnuftet har tagit vägen.

När man känner sig överkörd är det lätt att fokusera på sina rättigheter och glömma att dessa är förenade med skyldigheter. Man är inte skyldig att bli frisk och arbetsför, men man är skyldig att ta eget ansvar för att hälsopro-cessen ska leda till att hälsan blir så optimal som möjligt – även om det känns obekvämt. Om du känner dig illa behandlad så säg ifrån, be att få tala med chefen, eller bearbeta på annat sätt kränkningen så att den inte lägger sig ovanpå symtomen och gör att du blir ännu sjukare.

Trevlig helg!
Gunilla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *