Förlåtelse

Kränkningar bottnar oftast i att någon har sagt eller gjort något olämpligt eller oacceptabelt. Den kränkte mår dåligt. Kränkaren är ofta inte ens medveten om vad som har skett. Gör man inget åt sina känslor brukar de gå över i bitterhet. Bittra människor blir ensamma och mår ännu sämre. En konstruktiv lösning på denna negativa spiral är att förlåta den som betett sig dumt. Förlåta är något man gör för sin egen skull, för att bevara sig från bitterhet. I förlåtelsen återupprättar man i första hand relationen med sig själv. Man får dessutom tillgång till den energi som är bunden i ilskan och bitterheten. I ett samtal eller ett brev kan man beskriva sin upplevelse och berätta att man vill förlåta. Vill man inte konfrontera personen ifråga kan man skriva ett brev som man aldrig skickar iväg. Det är lättare att förlåta och lämna någonting bakom sig när man har formulerat sin ilska och förtvivlan. Brevet kan man elda upp som en symbolisk förlåtelseakt över att nu är det slut på ältandet. Förlåtelse är ingen känsla. Det är ett val. Förlåtelse har med görat att göra. Förlåtelse är en viljestyrd process där en människa bestämmer sig för att avbryta den destruktiva mentala process som följs av en negativ livshändelse, orsakad av henne själv eller någon annan, och som hindrar henne från att uppleva kärlek och vitalitet. Den som säger att hon inte kan förlåta vill inte förlåta.

Förlåtelse får du för sin faktiska skuld, för det du har gjort och i djupet av ditt hjärta ångrar. Enklast är att du ber den du har skuld till om förlåtelse, förmedlar att du uppriktigt inser att du har gjort fel. Om du har murat in din skuld i ett bankvalv innebär förlåtelsen en stor lättnad. Om det handlar om föräldrar eller andra människor som är döda kan du uppsöka graven och ha ett samtal med den döde, där du först släpper ut din ilska och förtvivlan för att därefter förlåta. Med fördel kan du göra det i två etapper. Finns det ingen grav att gå till kan du gå in i en kyrka och tända ett ljus för den döde, samtidigt som du genomför sin förlåtelseakt.

Om några dagar kommer boken Att förlåta det oförlåtliga ut. Den finns då att beställa i Värkstadsbokhandeln www.varkstaden.se/bokhandel.

Trevlig första adventshelg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *