Medmänniskor och motmäniskor

Bara omgivningen vore annorlunda så skulle jag må bättre, säger många långtidssjuka. Med omgivningen brukar man mena de människor man har omkring sig. Med ett modernt ord heter det nätverk. Runt varje individ finns ett nätverk, vare sig personen i fråga känns vid det eller inte. En människas nätverk kan bestå av familj, släkt, vänner, grannar, arbetskamrater, sjukvårdspersonal och myndighetspersoner. Nätverket kan vara glest eller tätt och bestå av informella (privata) och/eller formella (professionella) kontakter. Man använder olika delar av sitt nätverk i olika situationer, och man är i behov av olika typer av nätverk under olika faser av sitt liv. Alla i omgivningen har sina förväntningar och uppfattningar. De fungerar som förebilder, stöd eller hot. Ett bra nätverk av medmänniskor är en stor tillgång. Nätverket kan dock utvecklas till ett nätvärk av motmänniskor som suger mer kraft än de ger. Det är lätt att sugas in i en sjuk kommunikation där man helt förlorar självkänslan. Långtidssjukskrivna människor har ofta erfarenhet av härskartekniker som osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. När man möter människor med härskarbeteende, t.ex. inom vården eller Försäkringskassan är det ett gott råd att börja kontakten med: ”Jag skulle uppskatta om du …” Alla människor vill bli uppskattade. Med dessa fem inledningsord kan man ofta bryta ett härskarbeteende.

Dina möjligheter att känna balans och glädje beror mer på omständigheterna inuti dig än omständigheterna utanför dig. Du kan själv bestämma om du vill vara ett offer för en andra människors beteende. Det avgörande är hur du tolkar vad dina motmänniskor säger och gör. Du kan välja att tolka det som en attack, men du kan också välja att tolka det som att motparten har en dålig dag.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *