Sjukdomsroll

Ordet sjukdomsvinst sätter igång starka känslor hos lidande människor. Ingen kan se en fördel i att ha värk eller andra handikappande symtom. Man kan få höra att man utnyttjar systemet, det system som man själv har varit med och finansierat med sina skattepengar. Ingen funderar på vad symtomen/sjukdomen kostar i form av lidande, umbäranden, utgifter och svårigheter. Sjukdomsvinsten är sällan en verklig vinst. Förlusterna överväger, men de går inte att mäta i pengar. Trots detta är det viktigt att rannsaka sig själv för att ta reda på om man har hamnat i en sjukdomsroll med dold sjukdomsvinst. Det förhindrar nämligen tillfrisknande, om det är det man strävar efter. Vissa människor gör s.k. sjukdomskarriär. Sjukdomen fungerar som en tillståndsgivare som låter människor bete sig på ett sätt som de annars inte skulle göra. Mer kärlek och uppmärksamhet, ledighet från arbetet, minskat ansvar, mindre krav osv. blir ofta följden. Smärta och sjukdom ger människor ett slags asyl i tillvaron. Sjukdom kan ge människor identitet. Smärta kan skapa trygghet. Det är lätt att känna sig som ett offer när man inte mår bra. En del vill vara bäst på att vara må sämst.

Vad får du ut av att vara sjuk? Kan du se att sjukdom och sjukskrivning också har positiva sidor? Kanske får du mer kärlek och omsorg när du är sjuk och svag. Om du tillfrisknar upphör denna form av belöning. Finns det andra sätt att få samma belöning? Fundera ärligt över vilka negativa och vilka positiva sidor det finns med att vara långtidssjukskriven.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *