Präktighet

I grunden är präktighet något positivt. Präktiga människor är hederliga och pålitliga människor. Men hos vissa människor slår det över. De anser sig alltid ha rätt. De vet bäst. De gör det rätta. De har svar på allting. De får alltid sista ordet. Om de blir motbevisade vill de ogärna erkänna sina misstag. Ofta handlar det om glädjelösa människor som i längden blir ganska jobbiga för sin omgivning. För dem är det viktigare att ha rätt än att må bra. De tar livet på stort allvar. Vuxenjaget fungerar som en datamaskin i ständig beredskap. Genom vuxenjaget sipprar förälderbudskap i form av förmaningar och tillrättavisanden. Impulser från barnjaget är däremot förträngda. Man har svårt att vara spontan och kreativ. Man släpper inte fram några känslor, vare sig förtvivlan eller glädje. Envist hävdar man att man ha rätt, och man är kompromisslös. Om man inte får sin vilja igenom kan man i värsta fall ta till våld. I längden blir man omöjlig att leva med.

Vissa människors grundhållning till livet är: jag är okay, du är inte okay. Vad har du för grundhållning i ditt liv? Har du en tendens att dominera andra, eller är du en person som alltid underordnar dig och snarare lever med utgångspunkt: jag är inte okay, andra är okay? För att må bra och bli långsiktigt hållbar bör du inta positionen: jag är okay, andra är okay.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *