Mänskliga behov

En stabil människa har sett till att hon har fått sina behov tillfredsställda. Människan har både fysiska behov (mat, sömn, värme, närhet) och psykologiska behov (uppskattning, bekräftelse). Hon är beroende av att båda dessa blir tillfredsställda. Dessutom behöver hon trygghet, samhörighet, uppskattning och möjlighet att förverkliga sig själv, bli den hon har förutsättningar att bli. Många människor har hål i sin behovstrappa. De har inte fått sina basala behov tillfredsställda. En del försöker kompensera det genom att vara duktiga, söka uppskattning och erkänsla. Om de saknar basal trygghet kan hela livet bli en jakt på bekräftelse från andra. Den kraftslukande livsstilen medför stor risk för undergång. Människor som lider av bristsjukdomar när det gäller social behovstäckning gör motstånd mot förändring, blir negativa, vägrar samarbeta, kverulerar, beter sig negativt, är likgiltiga, blir passiva och är ovilliga att ta ansvar.

I kris får människan tillfälle att reflektera över sitt liv. Det händer inte sällan att hon upptäcker att det som tidigare var mycket viktigt inte längre är så viktigt, och att tidigare helt oviktiga saker har blivit mycket viktigare. Har du funderat på vad som är viktigt i ditt liv? Har du haft sjukliga behov av upprättelse eller behov av att ge igen? Har du de grundläggande basala behoven tillfredsställda? Det kanske är dags för dig att göra en behovsinventering – och kanske också fundera över vilka behov som blir tillgodosedda genom sjukskrivningen.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *