Engagemang och glöd

För de flesta människor är det här med livets mening inte så dramatiskt. Man gnetar på och kämpar vidare. Men en del människor äts upp inifrån av känslan att vara värdelösa. Man finner ingen mening med sitt liv. Nutidens folksjukdomar handlar om otillräckligheten, skuldkänslorna, meningslösheten och tomheten. De går inte att behandla med medicinska metoder. I stället behöver man hjälp att hantera sitt liv. Människan har behov av något att leva av (försörjning), någon att leva med (relationer) och något att leva för (tro på eller kämpa för). Meningen med livet ligger i själva strävandet efter det man kämpar för eller tror på. Det spelar inte så stor roll om man uppnår sina mål. Det är värre att inte ha några mål. Den människa som gör trevliga saker, och har kul i livet, mår bättre och lever längre än den som spiller sin tid och kraft på sådant som är tråkigt och känns meningslöst. När man gör det man vill, och umgås med människor som man uppskattar, så får man kraft. Den människa som är engagerad i något är levande. Hon trivs med livet. En engagerad människa har utstrålning och älskas av andra. Engagemang smittar.

Ett sätt att hitta mening med ditt liv är att formulera livsmål. Du bör leva så att du inför livets slut kan summera och vara nöjd med hur du har utnyttjat din tid på jorden. Det kan handla om att du har åstadkommit något du är stolt över, t.ex. att du är skuldfri, att du har förbättrat samhället eller att du lämnar efter dig något värdefullt, t.ex. barn, hus, företag eller en bok.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *