Omvändelse

Att skylla på andra är ett vanligt sätt att försvara sig. Projektion kallas det när en människa tillskriver andra människor sina egna egenskaper. Den arga uppfattar andra människor som arga. Den misstänksamma klagar över att ingen litar på henne. Man dumpar känslor som är outhärdliga i andra. Följden blir att man mår bättre – på kort sikt. Människor som projicerar framhäver sig själva som godare än de är. Andra människor blir till sophinkar för känslor de omedvetet vill befria sig från. Ofta klagar den projicerande över andras beteende, när det egentligen är deras egna projicerade känslor de möter. Själv är man helt omedveten om vad som sker. Projektion är en försvarsmekanism som är nödvändig för den psykiska överlevnaden under vissa skeden av en människas liv. Problemen uppstår när man stöter bort andra människor genom sitt osunda och omedvetna beteendemönster. Vissa människor projicerar sina problem på andra på ett sätt så att mottagaren faktiskt känner dessa känslor.

När du i relation med andra upptäcker att du bär på en omotiverad ilska, kan det handla om att du fått ta emot motpartens projicerade ilska. På motsvarande sätt kan du möta din egen projicerade ilska i andra. Det kan vara svårt att skilja på egna problem och andras problem. Ju bättre din egen självkänsla är, desto mindre risk är det att du blir en sophink för andras jobbiga känslor.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *