Identitet

Identitet betyder medvetande om ens egen existens och särart. Många människor har aldrig funderat över sin identitet. Kanske var det inte så viktigt att utveckla en egen identitet förr i tiden. Man fick identiteten i familjen, i släkten, i samhället eller i arbetsgemenskapen. Denna självklara identitet har i stor utsträckning gått förlorad i dagens samhälle. Den människa som har en tydlig identitet klarar problem och svårigheter bättre. Hon förblir densamma även när det blåser omkring henne. Hon reser sig när hon har kastats omkull. Identitet kommer från det latinska ordet idem som betyder densamme. Identiteten består av den självbild man har med alla drag som man gillar eller ogillar hos sig själv, och de beteendemönster man har utvecklat. En människas identitet baseras oftast på några få avgörande ögonblick, några få kritiska val och några få betydande personer i ens liv. Det förflutna finns i det närvarande och formar framtiden. Men hur ska man hitta sin identitet när man letar efter någon annan än den man är. Då kan lidandet ge identitet. Den som lider är någon.

För att skapa en stabil identitet behöver du ta reda på vem du är, vad du vill, vad du inte vill, vad du kan, vad du inte kan, och vad du tycker om olika saker. Du kan också utnyttja dagstidningar, radioprogram och TV-program och ställa frågor till sig själv: Vad tycker jag om det jag läser, hör och ser? Har jag någon åsikt eller uppfattning? Vad är den i så fall grundad på?

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *