Medvetna och omedvetna val

En människa utan meningssammanhang kan välja sjukdomsspråket genom att uttrycka sin själsliga smärta i kroppsliga symtom. Eftersom det sker på ett omedvetet plan är individen inte medveten om att det kan vara så. De grundläggande problemen kan vara så smärtsamma att det är lättare att leva med de fysiska symtomen. Livet med smärta kan hur konstigt det än låter vara mer uthärdligt än livet utan smärta. ”Jag har inget val”, säger många långtidssjukskrivna människor som mår dåligt. För den som lever i kaos blir själva begreppet val irrelevant. Man ser inte sina valmöjligheter, och blir oerhört provocerad när man blir uppmärksammad på att man ändå väljer hela tiden. De val man gör är omedvetna. Att inte välja är också ett val. Människor som förblir omedvetna om sina valmöjligheter får ångest varje gång deras grundläggande trygghet och säkerhet hotas. Människan har dock förmåga att göra medvetna kloka reflekterade val i stället för att t.ex. desperat prova alla tänkbara behandlingar. Först gör man en analys sedan ett val, därpå handlar man och analyserar resultatet. Små och stora förändringar genomförs på samma sätt. Utvecklingsprocessen är som en spiral utan slut.

Din personliga utveckling sker genom att du vågar bli medveten om konsekvenserna av de val som du har fattat. Försök se även de val som du inte uppfattar som val. En hjälp när du står i valsituationer kan vara att fundera över följande frågor: Vad vill du egentligen med ditt liv? Vad skulle du på din sista dag önska att du hade använt ditt liv till? Vad tror du att du om fem, tio år skulle vara glad över att du hade beslutat dig för idag?

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *