Yttre och inre hjälp

”När jag blir frisk ska jag börja arbeta”, säger många långtidssjukskrivna. Vänta och se är ett besked som ofta ges i sjukvården. I stället för att konfrontera en människa med att hon kanske inte går att bota uppmanas hon att vänta och se. Därmed förhindras hon att gå igenom sorgen över de förluster som en långvarig sjukdom innebär. Hon väntar på bot, på undret som ska göra henne frisk och välfungerande. Har hon tillräckligt med tålamod kan hon få vänta i åratal, kanske hela livet. Ett ändlöst utredande och otaliga behandlingar som inte leder till mer än kortvarig smärtlindring kan förhindra förbättring. Den människa som accepterar det som inte går att förändra, och förändrar det som går att förändra, mår bättre än den som väntar på att börja leva tills hon hittar ”rätt” behandling som ska göra henne frisk. I engelskan finns det två ord för sjukdom. Disease är ohälsa som kommer av ett objektivt observerbart fenomen som beror på biologiska förändringar (vara sjuk). Illness är det som en människa själv upplever som ohälsa (må dåligt). Samma disease hos olika personer kan ge helt olika illness. Den moderna västerländska medicinen är en lära om framför allt disease. Det som patienten söker hjälp för är illness.

Människor som mår dåligt är ofta hjälpsökande. Har du funderat över vilken hjälp du behöver? Vad tror du själv att dina symtom beror på? Vad du tror om din sjukdom är avgörande för hur det ska gå med behandlingen. Behöver du rent av semester från sjukvården?

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *