Lycka och glädje

Lycka definieras som en känsla av djup glädje och tillfredsställelse när det gäller själva livssituationen, medan glädje definieras som en känsla av upprymdhet och tillfredsställelse över något som har inträffat. Lycka är inte ett tillstånd, något statiskt och färdigt. Lycka är snarare en process, en väg, en kamp, ett sökande. När man når målet är man oftast inte lycklig längre. Då måste man ha något annat att sträva efter. En människa som känner tillfredsställelse i livet kan sägas ha livsglädje. Det handlar då mer om ett tillstånd än en process. Den som har livsglädje har kontakt med sig själv. Livsglädje är att vila i sig själv. Ett annat uttryck för denna närvarokänsla är evigt liv. Det handlar inte om ett oändligt antal år utan om stunder när tiden tycks står stilla. En minut kan ibland kännas som en evighet. Evigt liv handlar mer om kvalitet än kvantitet. Det är när tids- och rumsuppfattningen är upphävd, och man är totalt närvarande i nuet, som man talar om det eviga livet. Det eviga livet handlar inte om klocktid (kronos) utan om upplevd tid (kairos).

Möjligheten att känna lycka, glädje och evigt liv beror inte så mycket på omständigheter utanför dig själv. Det beror mer på hur du väljer att tolka det som händer och sker. Om du väljer att tänka i termer av missnöje, irritation och ilska så blir du olycklig. Hur du tänker påverkar vad du känner. Träna dig i stället att tänka tankar som skapar känslor av harmoni, balans, glädje och lycka. Sug på de fantastiska ögonblicken så kanske de varar för evigt.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *