Mänskliga behov

Den kanske viktigaste styrfaktorn i en människas liv är hennes behov. Ändå är det många – speciellt långtidssjukskrivna – människor som aldrig har funderat över sina egna behov. De har varit fullt upptagna med att tillfredsställa andras behov, barnens, makens, chefens, arbetskamraternas, föräldrarnas och vännernas behov.

När man frågar människor vad de behöver, svarar många pengar. Man tror att pengar löser allt. Med pengar kan man tillfredsställa sitt behov av omväxling, resor, prylar m.m. Men de viktiga behoven går inte att tillfredsställa med pengar. Vid sidan om rena basbehov (mat, värme, bostad m.m.) handlar det t.ex. om trygghet, relationer, sömn, vila och återhämtning och utmaningar. Den som är isolerad behöver träffa människor, och den som träffar människor hela tiden behöver vara ensam.

Olika människor har olika behov. Det handlar om att fundera ut när du trivs bäst och försöka att se till att dessa situationer upprepas så ofta som möjligt. Ägna ett par timmar denna helg åt att fundera över vilka behov du har, vilka behov som är tillfredsställda, och vilka som du behöver göra något för att tillfredsställa.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *