Inställning

Människor som har en positiv inställning till livet mår bättre. Det finns många bevis på att människor med livshotande cancersjukdom som har en positiv inställning till sig själva och livet lever både längre och bättre. Positiva tankar påverkar immunförsvaret så att kroppens läkande resurser mobiliseras. Självklart går det inte att tänka sig frisk i alla situationer, men den inställning man har till sin sjukdom har stor betydelse för hur funktionshindrad man ska bli av sin sjukdom, och hur läkningsförloppet blir. En positiv inställning till behandlingen har ofta större betydelse för behandlingsresultatet än sjukdomens allvarlighetsgrad. Det finns undersökningar som tyder på att patienter med mycket allvarlig sjukdomsprognos men med positiv inställning klarar sig bättre än patienter med relativt sett mindre allvarlig prognos och en negativ inställning. Om man har traumatiska erfarenheter så är det inte händelsen i sig som är avgörande för hur man mår utan den inställning man har till det som har hänt.

På områden där du fokuserar sin uppmärksamhet växer du. Tänker du ständigt på smärtan så ökar den. Om du i stället tänker på hur du ska kunna må bra så ökar dina möjligheter att må bra. Du ska fokusera på det du önskar, inte på det du inte önskar. Om du ber om hjälp är chansen större att du får hjälp än om du väntar på att den ska komma från ingenstans. Du måste ta initiativ.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *