Andlig resa

Med andlighet menar man en slags förmåga hos människan att uppleva ett personligt djup, en inre känsla av jämvikt och välbefinnande. Andlighet kommer från latinets spiritus som betyder andas eller levandegöra. Andlighet har med relationen till en själv, andra människor, naturen och högre makter att göra. Andlighet är där människan finner sin trygghet, tillit och värde. Det kan vara i t.ex. familj, arbete, läkemedel, alkohol, sexualitet, pengar, Gud och faktiskt också smärta. Andlighet ger liv, sjukdom och död en mening. Andlighet går inte att köpa eller sälja, även om det i massmedia och annonser ibland framställs som en vara. Andlighet är inte heller en prestation. Det har mer med varat än görat att göra. Andlighet är närvaro. Nutidsmänniskan är ofta fysiskt närvarande men andligt och själsligt frånvarande. Att leva andligt, och relatera till det levande och föränderliga, är att leva osäkert. Det kan vara lättare att relatera till det man kan förutse, eller tror sig kunna förutse, t.ex. saker, makt, pengar och droger. Det ger ”trygghet” men skapar otrygga människor. Andlighet är att leva med vissheten att det oväntade alltid inträffar. Andligt liv är inte att ha alla svaren. Det är att leva med frågorna.

Det är vanligt att man vet precis vad saker och ting kostar utan att man har funderat på vad det är värt. Man jagar materiell välfärd utan att värdera det man har. Kanske har du aldrig funderat över vad som är riktigt viktigt i ditt liv. Vad är det som får dig att gå upp varje morgon? Det viktigaste i livet brukar vara gratis. Kanske handlar det om god hälsa, goda relationer eller tid för eftertanke. Det andliga livet är något man odlar. Gör du det?

Trevlig helg!
Gunilla Brttberg

One Response to “Andlig resa

  • Vill påminna om denna dokumentär i SVT 24 den 18 februari 2011:
    22.15 Projekt: Mirakel
    Amerikansk dokumentär från 2008.
    Projektet går ut på att sätta upp en musikal med autistiska barn i huvudrollerna. Under sex månader följer vi Neal, Lexi, Henry, Adam och Wyatt som alla är autistiska, under arbetet med att skriva, komponera, repetera och till slut framföra en hel musikal. Eldsjälen är Neals mamma Elaine Hall, som vill hjälpa de autistiska barnen att uttrycka sig genom musiken, samtidigt som de tränar på att vara tillsammans med andra barn.

    Från 2009

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *