Försoning

Rädslan för att upptäcka vem man egentligen är kan vara så stor att man inte vågar lära känna sig själv bakom de roller och masker man bär. Somliga har levt hela livet på en livslögn. När den är hotad får man ångest. Det krävs mod för att ta itu med lögner man har lurat sig själv och andra med. Människor ljuger ibland för att ”rädda skinnet”. En del människor framstår som bättre människor än de är. Andra förringar sig själva och sina insatser. Man skäms för den man är. Lösningen är att inleda en försoningsprocess. Försoning en process för att hantera skamkänslor. Försoning har med varat att göra. Vid försoning återställer man relationen med sig själv – eller andra människor. Försoning är ett val som kräver vilja och arbete för att man ska bli hel igen. I försoningen finns det något att avstå ifrån men också något att vinna. Försoning innebär att man integrerar förluster och tillkortakommanden i sitt liv, så att man inte fastnar i dåtid. När försoningen är klar kan man börja ett nytt liv utan en tung ryggsäck att bära på. Man har sina minnen kvar, men de fördunklar inte längre livet här och nu. Man känner sig befriad. Chansen att få uppleva harmoni ökar. När försoningen är klar upphör lidandet.

Vissa saker kan man inte förlåta. Dem behöver man försona sig med. Om du upplever att du fortfarande retar dig på händelser som har skett åratal tillbaka – kanske i barndomen – är det dags att göra ett emotionellt avslut och gå vidare i livet. Om du inte gör det så låter du människor hålla kvar dig år efter år i sitt järngrepp. Då låter du andra styra ditt liv. Försoningsprocessen ska du genomgå för din egen skull. Det innebär inte att du godkänner kränkande människor agerande.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *