Styrka och svaghet

Det finns sund och osund styrka. Sund styrka är att ha kontakt med sin svaghet, och inte använda sin styrka som en härskarteknik. Osund styrka är att förtränga sina svaga sidor och använda styrkan för att manipulera andra. Det finns faktiskt också osund svaghet, när man spelar svagare än vad man faktiskt är för att bli sedd, få hjälp och bekräftelse. Med sin överdrivna svaghet kan man styra omgivningen.

En mogen människa är ibland stark, ibland svag. Hon ser sina styrkor och svagheter. Hon ber om hjälp där svagheten sätter gränser, och hjälper andra där hon har styrkor. Hon använder varken styrka eller svaghet för att manipulera andra människor. En mogen människa är ödmjuk inför andras styrkor och svagheter.

Ägna en stund denna helg åt att fundera över dina egna styrkor och svagheter och hur du använder dessa.

Trevlig helg
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *