Symbolhandlingens effekt

En vana är ett inlärt sätt att bete sig. En ovana är ett dåligt eller felaktigt sätt att bete sig. När man ska bryta gamla mönster har man ofta hjälp av en symbolhandling. En rit är en handling som har symbolisk effekt. I kyrkan finns det riter för olika övergångar i livet, konfirmation, vigsel och begravning. Profana riter är t.ex. det handslag som manifesterar en överenskommelse. En symbolhandling för att sluta älta kan vara att åka till Älta och verkligen lämna sitt ältande där. Skuldkänslor kan man bokstavligen gräva ner i skogen. Ska man sluta röka kan man göra ett bål av kvarvarande cigaretter. Om man vill lämna en kränkande händelse kan man skriva ner den på ett papper och elda upp det. Efter en symbolhandling är det inte lika lätt att ramla tillbaka i gamla destruktiva mönster.

Om du har försökt att ändra på något i ditt liv men har misslyckats gång på gång kan det vara idé att markera förändringen med en symbolisk handling. Det kan vara något du gör för dig själv, och som du inte behöver berätta för någon om du inte vill. Det kan också handla om att du ber andra människor om stöd att genomföra förändringen och ber dem reagera när de märker att du fallit tillbaka i gamla mönster.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *