Emotionella avslut

Ohälsa sätts ofta i samband med utlösande faktorer av olika slag. Mer sällan är man medveten om att det ofta finns bakomliggande orsaker i t.ex. påfrestande obearbetade livshändelser som ligger kvar och suger energi. Ibland är det svåra så svårt att man helt har förträngt det. Resultatet har blivit ömma tår som gör att man reagerar som en seismograf – lättkränkt och lättsårad. På så vis kan händelser i barndomen styra en människa resten av livet. En eventuell förövare får därmed makt över sitt offer i årtionden. Händelsen går inte att göra ogjord hur förfärlig den än har varit. För att återfå hälsan behöver man göra ett emotionellt avslut, sörja färdigt och gå vidare i livet. Tiden läker inte gamla sår. Det är bearbetningen och sorgen som är läkande. Efter en genomgången sorgeprocess har man inte glömt det som har hänt, men det suger inte längre energi i vardagen. Ibland behöver man formatera om sin hårddisk.

Det är kanske så att du behöver göra en storstädning i ditt liv. Precis som när man röjer i gamla förråd väcks tankar och känslor som inte alltid är så angenäma. Det kan till och med leda till att du mår sämre innan du blir bättre. Gamla obearbetade trauman kan ligga som en tidsinställd bomb i ditt inre. För att bli en fri människa behöver du desarmera denna bomb. Det gör du genom att tala eller skriva om det som har hänt, om och om igen så länge processen går framåt och inte fastnar i ett ältande. När du har gjort det emotionella avslutet kommer du att känna dig befriad.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.