Prioritering

En viktig förutsättning för att kunna må bra är att man kan prioritera det som är viktigt. Den som satsar all energi i alla lägen går förr eller senare in i väggen. Konsten är att bara vara tillräckligt bra när det gäller sådant som inte är så viktigt. För att klara det måste man veta vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.

Många människor har aldrig funderat över vad som är viktigt i deras liv. De lever på, gör så gott de kan, engagerar sig inte i något speciellt och upplever därmed tillvaron som ganska trist. Andra människor engagerar sig överallt, tycker det mesta är kul, har svårt att välja var de ska satsa sin energi, blir splittrade, trötta och riskerar utmattning. Kloka människor funderar över vad som är viktigt i livet och satsar sin energi just där. De engagerar sig i det viktiga och lämnar resten. De trivs med tillvaron, får energi i det roliga och mår bra.

Ägna en stund denna helg åt att fundera över vad som är viktigt i ditt liv – och om det är just där du satsar din energi. Fundera också över om du har några energitjuvar som du kan eliminera ur ditt liv.

Trevlig helg
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *