Ensamhet

Om en människa är ensam eller inte har egentligen inte med hur mycket människor hon har omkring sig att göra. Det finns en objektiv och en subjektiv ensamhet. Man kan känna sig subjektivt ensam även om man objektivt har både anhöriga och goda vänner. I dessa lägen förmår man inte att skapa en inre relation med dem man har omkring sig. Troligen förmår man inte ens skapa en relation med sig själv. Den som lider av sin ensamhet står inte ut med sig själv. Umgänget med andra blir en flykt från att ta itu med den egna problematiken. Det kan t.ex. yttra sig i att man ställer upp och hjälper andra med deras problem på ett osunt sätt för att slippa ta itu med sina egna problem. Förr eller senare brister det.

Ägna en stund denna helg åt att fundera över din egen upplevelse av ensamhet, om den finns och om den i så fall kan ha med din relation med dig själv att göra.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *