Kärlek

Det finns väl ingenting som det är så mycket skrivet om som kärlek. Det bottnar säkert i att kärlek sannolikt är den starkaste kraften i en människas liv. När inget annat hjälper så kan kärlek bli det som förlöser en människa från hopplöshet och depression. Frälsning kan ha en liknande effekt.

Kärleken är ofta riktad mot någon eller något. Man får ut tankarna utanför sig själv, något att fokusera på i stället för sina egna inre problem. Att ge gör något med givaren. På samma sätt leder att älska till förändringar hos den som älskar. Troligen är det viktigare att kunna älska än att bli älskad. Kärlek är en frigörande kraft. En del människor påstår sig älska sin nästa över allt annat samtidigt som han/hon binder honom/henne till sig på ett osunt sätt. Då handlar det om egna behov som ska tillfredsställas, och då är det inte kärlek utan ett neurotiskt beteendemönster. Jag har under åren mött många människor som inte kan skilja på detta.

Ägna en stund denna helg åt att fundera över kärleken i ditt liv, om den finns, hur den yttrar sig, och hur du skulle kunna agera för att få ett mer kärleksfullt liv.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *