Kunskap och kompetens

Visst är det bra att ha kunskap. Men om det stannar vid intellektuell kunskap kan den stå i vägen för ens egen utveckling. Intellektuell kunskap som inte har landat i förtroendekunskap kan också söndra relationer. Människor som har icke förankrad kunskap brukar kallas besserwissers. De vet bäst i alla lägen, men ofta lever de inte utifrån den kunskap de sprider. De har inte kontakt mellan tänket och kännet. De använder sin kunskap för att tala om för andra hur de ska göra och leva. Men själva visar de inga tecken på att ha tagit till sig kunskapen.

När det gäller konsten att leva handlar det om att skaffa sig färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap och låta den verka i det egna livet. Den som ser själva livet som en skola, med massor av tillfällen att lära nytt, blir en levande människa som har kontakt med sina känslor och lever som hon lär. Den som vill vara levande måste vara beredd att ompröva sitt sätt att se på sig själva och omvärlden.

Använd en stund denna helg åt att fundera över om du är riktigt levande, eller om du tänker och beter dig som du alltid har gjort, dvs. lever på utan att fundera över vad det innebär att vara levande.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *