Medveten närvaro

Medveten närvaro handlar om konsten att leva medvetet, att veta vad man gör när man gör det. Medveten närvaro är en meditationsform där man inte bara sitter stilla utan också försöker att bli stilla. Närvaro innebär att man uppmärksammar det som är, inte att man behöver ändra på något. Syftet med medveten närvaro är att minska stressrelaterade problem och öka livskvaliteten, oavsett hur svårigheterna och problemen ser ut. Det sker genom att man minskar sitt automatiserade sätt att tänka och reagera. Bara genom att öka sin medvetenhet och närvaro förändrar man faktiskt situationen redan innan man har gjort någon förändring. När man blir medveten om vad som sker ser man lättare valmöjligheterna. Detta sätt att hantera stress innebär kontroll genom icke-kontroll. Den kommer inifrån genom att man förhåller sig lugn och accepterar det som sker. Det krävs att man beslutar sig för att satsa på sig själv, och att man har självdisciplin till regelbunden träning. Däremot behöver man inte gilla träningen. Det räcker med att man tränar. Träningen går ut på att man ska stanna upp och observera vad som sker här och nu. Man beskriver de tankar man observerar. Man värderar det inte, utan accepterar att tankar, känslor och förnimmelser kommer och går. Slutligen släpper man taget genom att just tillåta det som sker att ske.

Sitter du fast i ekorrhjulet? Saknar du makt att påverka ditt liv? Då kan träning i medveten närvaro ge dig verktyg med vilka du kan hantera din stress och få ett mer avspänt förhållande till allt du håller på med. Det enda du behöver satsa är lite tid, 20-40 minuter om dagen. Men den tiden tjänar du in på att du blir mer koncentrerad och effektiv i vad du gör resten av dagen.

Trevlig helg
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *