Tacksamhet

När man inte mår bra är det lättare att klaga än att tacka. Man ser bara det svåra, inte det som fungerar bra. Det är som när man plockar trattkantareller. Om man söker efter gula kantareller upptäcker man sällan trattkantarellerna. Siktet är endast inställt på gula kantareller. Men om man böjer sig ner och letar efter de inte lika färgglada trattkantarellerna upptäcker man ofta att det är alldeles fullt av dem. Den som ständigt klagar matar sig själv med negativa budskap. Förr eller senare brukar det leda till depression. För att komma ur depressionen behöver man avbryta de automatiska negativa tankarna och byta ut dem mot framför allt realistiska tankar, kanske också positiva tankar. Det handlar inte om någon hurtig positiv attityd till det som är svårt och jobbigt. Det handlar om att hitta en balans i att allt är i obalans. Man lägger glädje och tacksamhet i ena vågskålen för att väga upp elände och frustrationer i den andra vågskålen. Den grundinställning man har till livet avgör hur livet blir. Tacksamhet är en bra medicin mot självömkan. Att känna tacksamhet är ett val man gör. Om man tränar sig i att välja tacksamhet blir livet lättare.

Du kan genom ditt sätt att tänka påverka hur ditt liv blir. Om du har svårt att se det positiva i livet så behöver du kanske ställa in kikarsiktet annorlunda. Om du dessutom lär dig att tacka för det som trots allt är bra, så får du större möjligheter att upptäcka livets glädjeämnen. På längre sikt kan det mycket väl blir så att du kommer at känna tacksamhet över att du fick möjlighet att gå igenom en kris. Du kommer att bli en rikare och mer levande människa.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *