Nätvärk nu som E-bok

Jag har fortsatt att göra e-böcker av mina äldre pappersböcker som det inte längre lönar sig att trycka om. I dagarna har boken “Nätvärk. Om värkmänniskors nätverk” blivit klar som e-bok. Trots att den har många år på nacken är den helt aktuell. Människors sätt att tänka och vara ändrar sig inte så mycket med tiden. Boken finns tillgänglig i Värkstadsbokhandeln (www.varkstaden.se/bokhandel) och på AdLibris och Bokus.

Boken Nätvärk handlar om värkmänniskors nätverk, det man allmänt kallar omgivningen. Den bygger på en litteraturgenomgång, två enkätstudier och ett tjugotal intervjuer med människor som på olika sätt lever nära personer med långvarig värk eller smärta. Nätvärk vänder sig till människor med värk eller smärta, deras anhöriga, vänner, grannar och arbetskamrater. Den vänder sig också till anställda inom sjukvården, både den somatiska och psykiatriska, samt till tjänstemän på Försäkringskassan som möter människor med kroppslig värk och psykisk smärta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *