Avgörande beslut

Hej!

Levande-ord-texten första advent handlar om avgörande beslut. Många människor tänker: Jag borde, jag ska kanske, jag vill nog, men …, och så kommer tusen skäl till att det man borde, ska och vill göra inte blir av. Allt förblir vid det gamla.

Om man inte kan det man vill, handlar det om att vilja det man kan, dvs. hitta områden i livet man är intresserad av och fortfarande kan klara av. Om den resa man står i begrepp att starta ska leda till den förändring och förbättring man önskar, så behöver man först och främst fatta ett helhjärtat beslut att arbeta mot en förändring.

Långtidssjukskrivna människor brukar längta efter förändring, men de vill ofta inte ändra på någonting, och de vill definitivt inte förändras. Då blir det ingen förändring. Endast den som är villig att ändra och förändras kan få en förändring till stånd. Ett äkta beslut fattas medvetet, frivilligt och med minimal påverkan utifrån. En hållbar förändring måste komma inifrån.

Ingen annan än du själv kan skapa en bestående förändring i ditt liv. Det spelar inte så stor roll hur du kommer till beslut. Det viktiga är att du kommer till beslut. Idag är första dagen på resten av ditt liv. Fatta beslutet idag!

Vill du vara med och samtala kring denna och alla andra texter i boken Levande ord för långtidssjukskrivna så kan du anmäla dig till Levande-ord-dialogen. Det gör du på https://www.varkstaden.se under rubriken rehabilitering.


Trevlig helg
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *