Symbolhandlingens kraft

När man har bestämt sig för att radikalt ändra på någonting, t.ex. sluta röka, börja motionera, se möjligheter i stället för svårigheter eller reda ut trassliga relationer, så är det bra om man manifesterar detta ändrade förhållningssätt och/eller beteende md en symbolhandling. Det finns kraft i en sådan handling. Den gör att det blir lättare att vidta förändringen och svårare att falla tillbaka i gamla mönster.

Jag kan berätta om en kvinna som fått permanent sjukersättning och som hade stora skuldkänslor för detta. Hon var uppvuxen med budskapet att man ska arbeta och göra rätt för sig. Skuldkänslorna tärde. Jag rekommenderade henne att skriva ner dessa skuldkänslor på en lapp, ta en spade och gå ut i skogen för att gräva ner skuldkänslorna. Hon gjorde det. När jag senare frågade hur det var med hennes skuldkänslor svarade hon spontant: “Jo, de kommer nu också, men då tänker jag genast att de har jag ju grävt ner och så försvinner de igen.” Symbolhandlingen hade hjälpt henne att släppa de tärande skuldkänslorna.

Religioner är fulla av symbolhandlingar. Då kallas de riter. Konfirmation är en symbolhandling/rit som hjälper människor att gå från barndom till vuxenlivet. Vigselakten är en symbolhandling /rit som hjälper människor att “älska varandra i nöd och lust”.

Den som vill läsa mer om symbolhandlingens kraft kan läsa min bok Att hantera det ohanterbara, där jag har ett stort avsnitt om detta.

Trevlig helg
Gunilla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *