Överaktivitet och underaktivitet

Stress är gaspådraget i organismen. Kortvarig stress är stimulerande medan långvarig stress kan leda till sjukdom. Det finns två sätt att reagera på stress. Det ena är med försvar. Man mobiliserar kroppens alla resurser för kamp och flykt. Det andra är med uppgivenhet. Avgörande för om en stressituation ska uppstå är kvoten mellan krav och resurser. Det kan handla om människans krav kontra omgivningens resurser eller omgivningens krav kontra människans resurser. Om kraven är högre än resurserna uppstår stress. En person kan bli glad över att mötas av stora förväntningar och tåla höga krav. Andra kan få ångest av samma förväntningar. Konsekvenserna av stress beror på hur man har det men också på hur man tar det. När man ska komma tillrätta med stress handlar det om att ändra den faktiska situationen, men det handlar också om det sätt på vilket man upplever situationen. En stressor är en stressande faktor. Stressorer kan vara fysiska (buller, hetta, kyla, hunger, tryck, förorenad luft, bakterier, virus, gift, trängsel) eller psykiska (tidsbrist, för stora förväntningar, ekonomiskt otrygghet, relationsproblem, vantrivsel). Även positiva händelser kan vara stressande (gifta sig, börja på nytt arbete, få barn). Hur starkt en människa reagerar på påfrestningar på beror på stressorns storlek, men också på tidigare obearbetade kriser, socialt stöd och copingförmåga (bemästringsförmåga).

Överaktivitet är stressande, men det är också underaktivitet. Om du är sjukskriven för att du har gått i väggen, har du sannolikt varit överaktiv. Belastningarna var större än förmågan. Under sjukskrivningen är du sannolikt underaktiv. Förmågan är större än belastningen. Båda delarna leder till obalans. Underaktivitet i relation till förmågan leder till uttråkning och depression. Sjukskrivning kan med andra ord förlänga sjukdomsperioden. När du har balans mellan belastning och förmåga upplever du det man brukar kalla ”flow”.

Trevlig helg!
Gunilla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *