Livsmål och livskraft

Det är skillnad på att fly från något respektive att dras mot något. Vissa människor tar sig fram i livet genom att fly från det jobbiga. Andra gör medvetna val för att nå viktiga mål. Det är inte svårt att gissa vem som mår bäst. Den som har livsmål har också livskraft. För att vara nöjd med sitt liv behöver man känna att det är meningsfullt. Den som känner att livet har mål och mening är också motiverad anstränga sig för att nå sitt livsmål. För att bli motiverad behöver det man står inför, eller gör, fylla viktiga behov. Den som sysslar med sådant som strider mot egna värderingar förlorar livsmodet. En del människor har en klar föreställning om sina mål. Andra människor har aldrig funderat över vad de vill få ut av livet. Värdet med att sätta mål består främst i att man engagerar sig och strävar efter att nå något som man tycker är meningsfullt. Mål ska vara tydliga och realistiska, dvs. möjliga att nå. De ska vara sådana att man själv, utan beroende av andra, kan nå dem. Helst bör målen vara mätbara. Annars kan det vara svårt att veta när man har uppnått dem. Mål kan innehålla moment som man vill arbeta bort eller vill införa i sitt liv. Det kan t.ex. handla om egenskaper, arbetsuppgifter eller relationer.

För att inte tappa sugen bör man ha såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Skillnaden mellan ett mål och en dröm är att ha tidsplan. Många glömmer tidsplanen och då blir det ingen förändring. När man väl har formulerat målen, och fattat beslut om att ändra t.ex. sin livsstil, så fortsätter man på den inslagna linjen så att det blir en vana och slutligen ett behov.

Trevlig helg!
Gunilla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *